Đăng ký test
lần đầu

Miễn phí

Nếu bạn tham gia làm bài test lần đầu, vui lòng nhập thông tin cá nhân bao gồm họ tên, email, số điện thoại để tiếp tục tham gia bài test. Pasal cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ cho một bên thứ 3 bất kỳ.

Kết quả bài test sẽ được gửi tới bạn qua email và Giảng viên của Pasal sẽ liên hệ với bạn qua số điện thoại bạn cung cấp để test trình độ Speaking của bạn. Vì vậy, bạn lưu ý hãy nhập thông tin chính xác nhé !

* Click vào nút tiếp tục để bắt đầu nhé!

Xem lại kết quả test gần nhất

Nếu bạn đã tham gia làm bài test trước đó và đã hoàn thành phần test Speaking với Giảng viên qua điện thoại, vui lòng nhập số điện thoại đăng ký của bạn để xem kết quả test cuối cùng: