Bài test khả năng giao tiếp tiếng anh

Chào mừng bạn đến với bài test trình độ tiếng Anh giao tiếp cùa Pasal. Bài test này gồm có 4 phần, để đánh giá 4 kỹ năng:

Listening - Reading - Writing - Speaking.

Mỗi phần sẽ có hệ thống các câu hỏi dạng trắc nghiệm, sắp xếp từ và nhiệm vụ của bạn là lựa chọn đáp án chính xác nhất.

Part 1

LISTENING

Gồm 5 bài test trắc nghiệm để kiểm tra khả năng nghe Tên, ngày tháng, giờ, số và thông tin 

Part 2

READING

Gồm 2 bài test để kiểm tra khả năng từ vựng, cấu trúc và đọc hiểu nội dung

Part 3

WRITING

Gồm 2 dạng bài trắc nghiệm và sắp xếp từ để kiểm tra khả năng sử dụng từ vựng, cấu trúc phù hợp với văn cảnh

Part 4

SPEAKING

Đặt lịch hẹn để được Giảng viên Pasal test kỹ năng Nói trực tiếp tại cơ sở Pasal gần nhất hoặc qua điện thoại

Bạn đã sẵn sàng tham gia bài test chưa? Click vào nút Sẵn sàng để bắt đầu nhé!

Sẵn sàng